Publicatie

Publicatie datum

Bijlage Documenten en intercollegiale toetsing voor indicatiestelling wijkverpleging: ervaringen van indicerende verpleegkundigen.

Groot, K. de, Veer, A. de, Francke, A. Bijlage Documenten en intercollegiale toetsing voor indicatiestelling wijkverpleging: ervaringen van indicerende verpleegkundigen. Utrecht: Nivel, 2021. 8 p.
Download de PDF
Deze bijlage is onderdeel van de factsheet ‘Documenten en intercollegiale toetsing voor indicatiestelling wijkverpleging: ervaringen van indicerende verpleegkundigen’ (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/documenten-en-intercollegiale-toetsing-voor-indicatiestelling-wijkverpleging-ervaringen).

Deze publicatie is gebaseerd op een online vragenlijst over de indicatiestelling in de wijkverpleging. De vragenlijst is in september 2021 verspreid via oproepen op sociale media en onder de deelnemers van het landelijke Panel Verpleging en Verzorging en is ingevuld door 192 verpleegkundigen die zelf indicaties voor wijkverpleging stellen.