Publicatie

Publicatie datum

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A., Jong, J. de. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. www.nivel.nl: NIVEL, 2011.
Download de PDF
Het percentage overstappers van zorgverzekeraar neemt toe. Dit jaar is 7,6% van de bevolking gewisseld van zorgverzekeraar. Dit blijkt uit cijfers van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. Net als in de afgelopen jaren stappen jongeren vaker over dan ouderen. De hoogte van de premie is verreweg de belangrijkste reden om te wisselen. Deze reden wordt nog vaker genoemd dan in voorgaande jaren. Kwaliteit speelt nauwelijks een rol bij het wisselen. De resultaten laten zien dat er in het huidige stelsel vooral sprake is van prijsconcurrentie en niet van concurrentie op kwaliteit van zorg. De belangrijkste reden voor mensen om bij een zorgverzekeraar te blijven is tevredenheid over de dekking van de totale polis. Een vijfde van de respondenten is niet gewisseld, maar heeft wel overwogen om te wisselen. Opvallend is dat deze groep ‘overwegers’ vaker belemmeringen aangeeft als reden om niet te wisselen dan mensen die wisselen niet overwogen hebben. Mensen die niet overwegen om over te stappen geven aan dat zij niet overstappen, omdat ze al heel lang bij dezelfde zorgverzekeraar zitten.
Gegevensverzameling