Publicatie

Publicatie datum

Bijna helft zorgprofessionals kent programma [Ont]Regel de Zorg.

Veer, A. de, Groot, K. de. Bijna helft zorgprofessionals kent programma [Ont]Regel de Zorg. Utrecht: Nivel, 2022. 7 p.
Download de PDF
Bijna de helft (43%) van de verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners heeft gehoord van het programma [Ont]Regel de Zorg. Het programma, dat zich richt op verminderen van regeldruk, heeft vooral de professionals in de wijkverpleging bereikt.

Negen van de tien zorgprofessionals wenst ondersteuning bij het verminderen van regeldruk, veelal in de vorm van scholing. Zij willen dat hun werkgever en beroepsvereniging hen informeren over goede voorbeelden uit andere organisaties, de veranderde regels en hulpmiddelen om regeldruk te verlagen. Daarnaast wenst bijna zes op de tien informatie over hoe zorgprofessionals hun rol kunnen nemen bij de aanpak van regeldruk.

De resultaten zijn gebaseerd op een vragenlijst, ingevuld daar 860 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners werkzaam in een diversiteit aan zorgsectoren.
Gegevensverzameling