Nivel: Zorgprofessionals worden graag betrokken om regeldruk op alle niveaus te verminderen
Nieuws
22-12-2022

Zorgprofessionals worden graag betrokken om regeldruk op alle niveaus te verminderen

Negen van de tien verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners vinden dat zorgorganisaties en landelijke partijen zich moeten inzetten voor vermindering van de regeldruk. Twee derde van deze zorgprofessionals (65%) vindt dat de zij daar zélf ook een actieve rol in moeten hebben. Tot nu toe worden zorgprofessionals nog beperkt betrokken bij de aanpak van regeldruk. Zorgprofessionals zien zes strategieën op verschillende niveaus om regeldruk te verlagen. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek van het Nivel onder 860 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners, in het kader van het VWS-programma [Ont]regel de Zorg.

Lokale aanpak

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt met het programma [Ont]Regel de Zorg aan de vermindering van de regeldruk. Een van de actielijnen binnen het programma is erop gericht om zorgorganisaties en zorgprofessionals te stimuleren en helpen om zélf de regeldruk aan te pakken, de zogenoemde lokale aanpak. Dit betekent dat zorgprofessionals en het management samen proberen de regeldruk binnen hun zorgorganisatie te verlagen.

Rol van zorgprofessionals beter faciliteren

Zorgprofessionals geven aan dat zij tot nu toe weinig betrokken zijn bij het aanpakken van regeldruk in hun eigen zorgorganisatie. De helft (49%) is er niet bij betrokken, ook niet indirect via collega’s, of weet niet of hun beroepsgroep erbij betrokken is. De bereidheid om mee te denken is er wel; slechts 6% ziet geen enkele rol voor zichzelf bij het verminderen van de eigen regeldruk. Werkgevers kunnen de betrokkenheid van de zorgprofessionals beter faciliteren, onder andere door hen te laten meedenken en daar ook tijd voor vrij te maken, door scholing te bieden en door informatie te delen over veranderde regels en succesvolle regeldrukvermindering in andere zorgorganisaties.

Zes strategieën om regeldruk te verlagen

Zorgprofessionals noemen in de vragenlijst veel ideeën voor regeldrukverlaging. Hun ideeën zijn ingedeeld in zes strategieën:

  1. Verminderen van de registratie door die te beperken tot de strikt noodzakelijke informatie, bijvoorbeeld door minder standaardlijsten en alleen veranderingen en bijzonderheden te registreren.
  2. Efficiënter maken van registratiesystemen, bijvoorbeeld door het koppelen van verschillende registratiesystemen en het vóórinvullen van formulieren. Nu moet er bij het uitwisselen van informatie tussen verschillende disciplines binnen een organisatie en tussen organisaties onderling nog te vaak dezelfde informatie meer keren worden ingevuld.
  3. Inzetten van extra personeel dat de zorgprofessionals ontlast bij hun administratieve taken, zodat zij meer tijd krijgen voor de patiëntenzorg.
  4. Aanpassen van wet- en regelgeving, zoals aanvraag-, meld- en controleprocedures.
  5. Inzetten van goede technische apparatuur, zoals snelle computers.
  6. Meer vertrouwen op het handelen van professionals en minder controleren van de professionals.

Deze ideeën vanuit de praktijk bieden managers, beleidsmakers en professionals in de zorg enkele handvatten die zij kunnen ‘meenemen’ bij het nemen van maatregelen om regeldruk van de zorgprofessionals te verminderen.

Over het onderzoek

Najaar 2022 is een online vragenlijst uitgezet onder verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners die deelnemen aan het Panel Verpleging & Verzorging van het Nivel. Daarnaast konden zorgprofessionals de vragenlijst invullen via een open link. In het totaal vulden 860 zorgprofessionals de vragenlijst in (31% respons). Subsidiegever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.