Publicatie

Publicatie datum

Burgers en websiteontwikkelaars kijken samen naar online informatie over medicatie.

Vervloet, M., Rolink, M., Dijk, L. van, Triemstra, M., Linn, A., Boer, D. de. Burgers en websiteontwikkelaars kijken samen naar online informatie over medicatie. Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
Op het internet is een bulk aan informatie aanwezig over medicatie. Deze informatie is versnipperd en lang niet allemaal even betrouwbaar. Daarom werken verschillende partijen in Nederland samen aan begrijpelijke, goed vindbare en betrouwbare online informatie over medicatie voor burgers. Websites als Thuisarts.nl en Apotheek.nl, recent bekroond tot Populairste Gezondheidswebsite en Beste Gezondheidswebsite, zijn hiervan twee voorbeelden. Maar hoe goed kunnen burgers uit de voeten met die websites? Hoe zoeken burgers informatie over medicatie en welke informatie zoeken ze dan? Wat verwachten burgers van overheid en andere partijen als het gaat om betrouwbare informatie over medicatie? Deze vragen stonden centraal tijdens een Burgerplatform, een methode om de dialoog te organiseren tussen beleidsmakers en burgers over een complex vraagstuk in de gezondheidszorg1. Tijdens dit Burgerplatform zorgden informerende presentaties, plenaire discussies en groepsopdrachten ervoor dat 21 burgers hun ervaringen en meningen over (het zoeken naar) online informatie over medicatie uitwisselden met de ontwikkelaars van vier websites die een landelijk netwerk van betrouwbare websites voor informatie over medicatie willen vormen (zie Box 1). Dit verslag is een korte samenvatting van deze bijeenkomst. De kernpunten van de bijeenkomst zijn opgenomen in Box 2. (aut. ref.)