Publicatie

Publicatie datum

Burgers over kernwaarden en kerntaken huisarts.

Brabers, A., Wit, N. de, Meijman, B., Jong, J. de. Burgers over kernwaarden en kerntaken huisarts. Huisarts en Wetenschap: 2019, 62(10), p. 23-28.
Lees online
Inleiding
Op initiatief van partijen binnen de huisartsenzorg zijn in 2018 de kernwaarden en kerntaken van de huisarts(enzorg) herijkt. In dit artikel staat de vraag centraal hoe burgers aankijken tegen die kernwaarden en kerntaken.

Methode
Als onderdeel van het herijkingsproces hebben we met behulp van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel een online enquête afgenomen onder burgers.

Resultaten
De enquête is ingevuld door 753 panelleden (respons 50,2%). Uit de resultaten blijkt dat burgers over het algemeen ruim tevreden zijn over de huidige huisartsenzorg. Zo geven de respondenten gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer aan de kwaliteit van zorg door hun huisarts. Ook zijn bijna negen op de tien respondenten tevreden met de openingstijden van hun huisartsenpraktijk. Wat betreft de kernwaarden vinden respondenten het vooral belangrijk dat huisartsen deskundig en betrokken zijn en dat ze hun patiënten kennen. Preventie en eerste aanspreekpunt zijn voor mensen met vragen over sociale problematiek beschouwen de respondenten minder als kerntaken van de huisarts.

Conclusie
De opvattingen van burgers sluiten aan bij de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisarts(enzorg).
Gegevensverzameling