Publicatie

Publicatie datum

Calamiteitenbeleid in ziekenhuizen, publieke transparantie: onderzoek naar openheid over calamiteiten in de jaarverslagen van 2009 tot 2012.

Heuver, G., Heijboer, L., Schilp, J., Wagner, C. Calamiteitenbeleid in ziekenhuizen, publieke transparantie: onderzoek naar openheid over calamiteiten in de jaarverslagen van 2009 tot 2012. KIZ: Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg: 2015, 25(1), p. 7-9.
Lees online
Over (het voorkomen van) onnodige fouten, incidenten en calamiteiten in Nederlandse ziekenhuizen vinden al jarenlang discussies plaats. Het streven is om zo weinig mogelijk fouten te maken. Toch ontstaan er geregeld incidenten omdat fouten door de veiligheidsbarrières kunnen glippen. Het in dit artikel beschreven onderzoek richt zich op de vraag hoe ziekenhuizen hun calamiteitenbeleid hebben vormgegeven en beschrijft ervaringen met de inrichting van het beleid.