Project
afgesloten

Calamiteitenbeleid in de Nederlandse ziekenhuizen: onderzoek naar de ontwikkeling en resultaten

Onderdeel van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid in Nederlandse ziekenhuizen is calamiteitenonderzoek, het op basis daarvan detecteren van en acteren op risico’s in de zorg.
Het doel van het onderzoek is het huidige calamiteitenbeleid van Nederlandse ziekenhuizen in kaart te brengen en de invloed van organisatiecultuur op calamiteitenbeleid te onderzoeken.
Er worden zowel kwalitatieve (documentenanalyse, literatuuronderzoek, interviews en case studie) als kwantitatieve (vragenlijsten) methoden gebruikt.
De resultaten worden in een openbare publicatie in de vorm van een rapport vastgelegd. Bovendien zullen resultaten in wetenschappelijke artikelen worden gepubliceerd.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Gelre ziekenhuizen
In dit project werken we samen met
Gelre ziekenhuizen (Gerjan Heuver)