Afgesloten
2015

Calamiteitenbeleid in de Nederlandse ziekenhuizen: onderzoek naar de ontwikkeling en resultaten, 2014-2015

Duur: jan 2014 - juni 2015

Achtergrond
Onderdeel van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid in Nederlandse ziekenhuizen is calamiteitenonderzoek en het op basis daarvan detecteren van en acteren op risico’s in de zorg.

Doel
Het huidige calamiteitenbeleid van Nederlandse ziekenhuizen in kaart brengen en de invloed van organisatiecultuur op calamiteitenbeleid onderzoeken.

Methoden
We gebruiken zowel kwalitatieve methoden (documentenanalyse, literatuuronderzoek, interviews en casestudie) als kwantitatieve methoden (vragenlijsten).

Resultaten
De resultaten worden in een openbare publicatie in de vorm van een rapport vastgelegd. Bovendien zullen resultaten in wetenschappelijke artikelen worden gepubliceerd.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Gelre Ziekenhuizen
Projectpartners
Gelre Ziekenhuizen