Publicatie

Publicatie datum

Checklist voor implementatie van verbeterprojecten.

Dückers, M., Beek, S. van, Wagner, C. Checklist voor implementatie van verbeterprojecten. KIZ: Tijdschrift over Kwaliteit en Veiligheid in Zorg: 2009, 19(5), p. 12-14.
Download de PDF
Verbeterprogramma's maken deel uit van het continue kwaliteits- en veiligheidsmanagement van zorgorganisaties. Echter, de winst van deze programma's is vaak beperkt. Dit artikel beschrijft een checklist die de randvoorwaarden van verbeterprogramma's in kaart brengt. De checklist geeft inzicht in de mate waarin aan relevante voorwaarden voor implementatie is voldaan en geeft daarmee de mogelijkheid om vroegtijdig in een programma bij te sturen of gericht een afgerond programma te evalueren. De checklist is ontwikkeld in het kader van het Sneller Beter programma en bestaat uit 24 stellingen die betrekking hebben op de volgende randvoorwaarden voor implementatie: teamorganisatie, ondersteuning vanuit de organisatie(leiding). ondersteuning van externe adviseurslconsultants, meerwaarde van het project, compatibiliteit1 non-complexiteit, menskracht, tijd en middelen (hulpbronnen) en training. (aut. ref.)