Publicatie

Publicatie datum

Combinatie van fysiotherapie- en huisartsenregistraties kan bredere kijk op de geleverde zorg bieden.

Kruisselbrink, M., Dijk, L. van, Meijer, W. Combinatie van fysiotherapie- en huisartsenregistraties kan bredere kijk op de geleverde zorg bieden. Utrecht: Nivel, 2021. 8 p.
Download de PDF
De fysiotherapeut behandelt patiënten met verschillende soorten aandoeningen. Dit kunnen acute klachten zijn, zoals lage rugpijn, maar ook chronische aandoeningen, zoals COPD. Deze patiënten ontvangen vaak ook zorg van de huisarts voor deze aandoening.

Wanneer de beschikbare patiëntinformatie van meerdere zorgverleners aan elkaar gekoppeld wordt, kan dit een bredere kijk op het zorggebruik, zorgproces en het beloop van gezondheidsklachten geven. Door gegevens vanuit de fysiotherapie- en huisartsenpraktijk te combineren wordt er meer bekend over de medische achtergrond van patiënten, zoals informatie over chronische aandoeningen en voorgeschreven geneesmiddelen.

Er is nog niet bekend in welke mate de fysiotherapie- en huisartsenregistraties in de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (NZR) aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Daarvoor verkennen we in het onderzoek waarin in deze factsheet wordt gerapporteerd, de mogelijkheden die een koppeling van patiëntgegevens in NZR afkomstig van de fysiotherapeut en die van de huisarts kan bieden.