Nivel: Unieke combinatie van patiëntgegevens van fysiotherapeut en die van huisarts maakt beschrijving zorgpad in de eerste lijn mogelijk
Nieuws
19-07-2021

Unieke combinatie van patiëntgegevens van fysiotherapeut en die van huisarts maakt beschrijving zorgpad in de eerste lijn mogelijk

Het Nivel verzamelt doorlopend de zorggegevens van verschillende patiëntgroepen binnen zijn registratiesysteem Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit de koppeling van gegevens van huisartsen en die van fysiotherapeuten blijkt dat 10% van de fysiotherapiepatiënten binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ook bekend is bij de huisarts. Dit komt voor 2019 neer op zo’n 26.000 patiënten. Het combineren van de patiëntgegevens afkomstig van verschillende eerstelijnszorgverleners biedt mogelijkheden om het zorgproces en het beloop van de gezondheidsklachten van een individuele patiënt beter te beschrijven.

Patiëntgroep waarvan gegevens gekoppeld zijn, is representatief voor alle patiënten

Tot op heden was niet bekend in welke mate de fysiotherapieregistraties en de huisartsenregistraties in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn aan elkaar gekoppeld konden worden. Uit ons onderzoek blijkt dat dit voor 10% van de patiënten het geval is. Doordat de aangesloten fysiotherapiepraktijken en huisartspraktijken niet exact dezelfde gebieden in Nederland beslaan, is dit percentage niet hoger. Uit analyse van de gekoppelde gegevens blijkt dat de groep fysiotherapiepatiënten om wie het gaat representatief is, qua leeftijd en geslacht, voor alle fysiotherapiepatiënten binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Verkenning van mogelijkheden tot nader onderzoek met gekoppelde zorggegevens

Het koppelen van patiëntengegevens binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kan meer inzicht geven in het zorgproces en het beloop van gezondheidsklachten van een individuele patiënt. Door bijvoorbeeld van een patiënt de controles en het medicijngebruik zoals vastgelegd in de huisartsregistraties te combineren met de pijnscores, het fysiek functioneren en het resultaat van behandeling uit de fysiotherapieregistraties kan de onderlinge relatie worden geanalyseerd en het geïntegreerde zorgtraject in kaart worden gebracht.

Over het onderzoek

De fysiotherapiedata over 2019 uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bevatten gegevens van 216 praktijken en 271.500 patiënten. Voor deze patiënten is gekeken of er in 2019 ook huisartsdata in Nivel Zorgregistraties voorkwamen. Het koppelen van de deze beide soorten data op patiëntniveau is gedaan op basis van BSN-pseudoniemen, waardoor de anonimiteit van patiënten – zoals altijd bij het werken met data van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn – ook bij dit onderzoek werd gewaarborgd.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.