Publicatie

Publicatie datum

Combineren van diëtetiekgegevens met huisartsgegevens – een verkennende studie.

Horsselenberg, M., Dijk, L. van, Jansen, T., Essen, M. van, Meijer, W. Combineren van diëtetiekgegevens met huisartsgegevens – een verkennende studie. Utrecht: Nivel, 2021. 8 p.
Download de PDF
Zorg door de diëtist is gericht op voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. Patiënten die bij de diëtist komen ontvangen ook zorg van de huisarts. Wanneer beschikbare informatie vanuit beide zorgverleners wordt gecombineerd kan het zorggebruik en zorgproces van patiënten beter in kaart worden gebracht. In deze studie verkennen we de koppeling van diëtetiekgegevens aan huisartsgegevens en illustreren we mogelijkheden voor onderzoek op basis van de gecombineerde informatie.
• Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (NZR) bevat informatie over ruim 71.000 patiënten die in 2019 de diëtist bezochten. Voor 10,9% van deze patiënten is ook informatie beschikbaar in de huisartsregistratie.
• De groep diëtetiekpatiënten waarvan ook huisartsgegevens bekend zijn, lijkt representatief voor de hele beschikbare diëtetiekpopulatie binnen NZR.
• Door gegevens van beide zorgverleners te combineren komt naast de informatie van de diëtist ook informatie beschikbaar over de zorg die de patiënt ontvangt in de huisartspraktijk, over onderliggende aandoeningen en over medicatiegebruik.
• Om de mogelijkheden te bekijken voor vervolgstudies waarbij de koppeling van diëtetiekgegevens met huisartsgegevens zinvol is, is als voorbeeld gekeken naar patiënten met diabetes mellitus type 2. Voor 1.633 diëtetiekpatiënten was het mogelijk om informatie van de huisarts te koppelen.
• Ruim een kwart van de patiënten die een diagnose diabetes had gekregen bij de huisarts, bezocht binnen hetzelfde jaar voor het eerst een diëtist. De gemiddelde duur tussen de diagnose bij de huisarts en een eerste consult bij een diëtist was 6,6 jaar (mediaan 5 jaar). Dit illustreert hoe voor een deel van de diëtetiekpatiënten meer inzicht verkregen kan worden in bijvoorbeeld onderliggende aandoeningen en zorggebruik.