Nivel- Verrijking patiëntgegevens van diëtist met die van de huisarts biedt mogelijkheden voor vervolgonderzoek
Nieuws
02-08-2021

Verrijking patiëntgegevens van diëtist met die van de huisarts biedt mogelijkheden voor vervolgonderzoek

Het Nivel verzamelt doorlopend de zorggegevens van verschillende patiëntgroepen binnen zijn registratiesysteem Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Eerder bleek al dat koppeling van patiëntgegevens van de fysiotherapeut met die van de huisarts nieuwe informatie kan opleveren. Dit blijkt ook te gelden voor het koppelen van gegevens van de diëtist. Voor bijna 11% van de patiënten bij de diëtist is binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ook informatie bekend vanuit de huisartspraktijk. Koppeling biedt meer inzicht over bijvoorbeeld onderliggende aandoeningen en medicatiegebruik. Hierdoor kan het zorggebruik en het zorgproces van specifieke patiëntgroepen in kaart worden gebracht.

Patiëntgroep waarvan gegevens gekoppeld zijn, is representatief voor alle patiënten

De praktijken binnen de diëtetiek- en huisartsregistratie die aangesloten zijn bij Nivel Zorgregistraties Eertse Lijn, zijn beide gevestigd op locaties verspreid over het hele land, maar de populaties overlappen slechts deel: bijna 11% van de patiënten uit de diëtetiekregistratie is ook bekend in de huisartsregistratie. Van deze patiënten is de informatie van beide zorgverleners dus te koppelen. Deze patiënten van wie we de gegevens konden koppelen, blijken representatief te zijn voor alle diëtetiekpatiënten in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Meer inzicht in zorgproces en in specifieke patiëntgroepen

Het koppelen van patiëntgegevens kan meer inzicht geven in het zorgproces en het beloop van gezondheidsklachten van een individuele patiënt. We kunnen bijvoorbeeld in kaart brengen wanneer specifieke patiëntgroepen bij welke zorgverlener komen en in welke volgorde zorg wordt verleend. Op deze manier kunnen we nagaan hoeveel jaar na de diagnosestelling diabetes iemand bij een diëtist komt en welke factoren hieraan ten grondslag liggen. Ook wordt het door deze koppeling mogelijk om specifieke patiëntengroepen bij de diëtist  met elkaar te vergelijken, bijvoorbeeld patiënten met en patiënten zonder medicatie.

Over het onderzoek

De diëtetiekregistratie over 2019 in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bevat gegevens van ruim 71.000 patiënten. Van deze patiënten hebben we bekeken of er in 2019 ook huisartsdata in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voorkwamen. Vervolgens hebben we bij de patiënten waarbij dit het geval was, de beide soorten data ongekoppeld. Dit koppelen van data op patiëntniveau is gedaan op basis van BSN-pseudoniemen, waardoor de anonimiteit van patiënten – zoals altijd bij het werken met data van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn – ook bij dit onderzoek was gewaarborgd.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.