Publicatie

Publicatie datum

Communicatie met patiënten met chronische SOLK.

olde Hartman, T.C., Rijswijk, E. van, Dulmen, S. van, Weel-Baumgarten, E. van, Lucassen, P.L., Weel, C. van. Communicatie met patiënten met chronische SOLK. Huisarts en Wetenschap: 2014, 57(3), p. 114-118.
Lees online
Doel: Het onderzoeken van de arts-patiëntcommunicatie in consulten met patiënten met chronische somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Methode: We voerden een explorerende kwalitatieve analyse uit van transcripten van twintig videoconsulten. Resultaten: De deelnemende patiënten vertoonden veel verschillende klachten waarover ze op een ongestructureerde manier vertelden, terwijl huisartsen bijna geen structurerende technieken gebruikten. Patiënten met chronische SOLK kregen veel ruimte om hun verhaal te vertellen, maar konden de reden van hun komst, hun ideeën en zorgen niet systematisch bespreken. Hoewel deze onderwerpen tijdens de consulten aan de orde kwamen, waren het meestal de patiënten zelf die het gesprek erover begonnen. De uitgebreide uitleg die huisartsen gaven over het ontstaan van klachten liet meestal geen ruimte voor de eigen ideeën en zorgen van patiënten. Conclusie: Doordat patiënten verscheidene klachten hebben en de huisartsen het gesprek niet structureren, verlopen consulten met patiënten met chronische SOLK vaak chaotisch. Wel krijgen patiënten ruim de gelegenheid om hun verhaal te vertellen. (aut. ref.)