Start
januari 2012

Onderzoek met de Nivel Databank Communicatie in de Gezondheidszorg, 2012 - continu

Duur: jan 2012 - doorlopend

Achtergrond

De Databank Communicatie in de Gezondheidszorg maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.

Meer dan 18.000 video-observaties van consulten

De databank bevat video- en audio-opnames van ongeveer 18.000 spreekkamergesprekken, opgenomen in zowel de eerste als tweede lijn en verzameld sinds 1975. De video-observaties tonen de alledaagse interactie tussen zorgverleners en patiënten, alsmede hun vaardigheden om bijvoorbeeld samen te beslissen.

Doel

Met onze databank doen we onderzoek dat laat zien dat de communicatie tussen zorgverlener en patiënt beter kan en beter moet.

Werkwijze

De geanonimiseerde observaties van de opnames uit de databank kunnen worden ingezet voor voorlichting, informatie en ondersteuning van zorgverleners en beleidsmakers.

Resultaat

Inzichten in hoe de communicatie tussen zorgverlener en patiënt beter kan en aanbevelingen hiertoe.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS