Publicatie

Publicatie datum

Concreet verbeteren: veilig werken zonder schade weer een stap dichterbij.

Wagner, C., Zegers, M., Bruijne, M. de. Concreet verbeteren: veilig werken zonder schade weer een stap dichterbij. Medisch Contact: 2007, 62(33-34), p. 1352-1355.
Download de PDF
Met een tweesporenbeleid van structurele activiteiten en doelgerichte acties lijkt het mogelijk het aantal gevallen van onbedoelde schade in ziekenhuizen, zoals gerapporteerd in het NIVEL/EMGO-onderzoek, in belangrijke mate te verminderen. De structurele activiteiten zijn: standaardisatie van de dossier­voering, versterking van het professioneel handelen en het inzichtelijker maken van het functioneren van afdelingen. Verdiepingsanalyse van het dossier­onderzoek heeft acht specifieke verbeteracties opgeleverd die direct toepasbaar zijn en kunnen worden bewaakt met interne indicatoren. (aut. ref.)