Publicatie

Publicatie datum

Consensus lage rugklachten: bekendheid, acceptatie en gebruik in de

Jellema, S., Doeglas, D.M., Groenewegen, P.P., Delnoij, D.M.J., Horn, J.R. van. Consensus lage rugklachten: bekendheid, acceptatie en gebruik in de Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie: 2000, 7(9), 14-20
Download de PDF
Middels een enquête onder alle leden van de NOV werd nagegaan n welke mate