Publicatie

Publicatie datum

Consumenten en de stelselwijziging.

Jong, J.D. de, Groenewegen, P.P., Schee, E. van der. Consumenten en de stelselwijziging. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2006, 84(5), 288-291
Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet in werking getreden. Er is een wettelijk verplichte basisverzekering gekomen. Met de nieuwe Zorgverzekeringswet wil de overheid de zorg betaalbaar houden door meer verantwoordelijkheid te leggen bij consumenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders.(aut. ref.)
Gegevensverzameling