Publicatie

Publicatie datum

Consumentenpanel Gezondheidszorg: basisrapport met informatie over het panel (2015).

Brabers, A.E.M., Reitsma-van Rooijen, M., Jong, J.D. de. Consumentenpanel Gezondheidszorg: basisrapport met informatie over het panel (2015). www.nivel.nl: NIVEL, 2015. 55 p.
Download de PDF
Wat is het doel van het Consumentenpanel Gezondheidszorg?
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) is opgezet om onder de algemene bevolking in Nederland meningen en kennis over de gezondheidszorg en de verwachtingen en ervaringen hiermee te meten. Ook kan het panel worden gebruikt om onderzoek te doen onder specifieke groepen binnen de algemene bevolking (bijvoorbeeld migranten, jongeren of vrouwen van 20-40 jaar). Daarnaast zijn van een deel van de panelleden gegevens over hun zorggebruik zoals geregistreerd bij de huisarts beschikbaar. Voor deze panelleden kunnen hun antwoorden op vragenlijsten gecombineerd worden met deze gegevens. Verder kunnen uit het panel deelnemers worden geworven voor telefonische of face-to-face interviews en voor focusgroepen. Ook kunnen we deze interviews en focusgroepen afnemen.

De onderwerpen die binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg aan de orde komen, zijn zeer divers. Het NIVEL kent een openbare publicatieplicht, wat betekent dat het NIVEL over alle onderzoeken die zij uitvoert, dus ook over de onderzoeken die binnen het panel worden uitgevoerd, openbaar publiceert. Door op landelijk niveau informatie te verzamelen over de meningen en ervaringen van gebruikers van de gezondheidszorg en de onderzoeksresultaten hiervan openbaar te publiceren, draagt het Consumentenpanel Gezondheidszorg bij aan de versterking van de positie van de gebruikers van de gezondheidszorg. (aut. ref.)
Gegevensverzameling