Publicatie

Publicatie datum

COPD en werk.

Houtum, L. van, Heijmans, M. COPD en werk. www.nivel.nl: NIVEL, 2010.
Download de PDF
Drie van de vijf mensen met chronisch obstructieve longziekte werkt niet. In veel gevallen is hun longziekte hiervan de oorzaak, zo blijkt uit de Astma-/COPD-monitor. In Nederland hebben 320.000 mensen de diagnose chronisch obstructieve longziekte (COPD). Daarnaast zijn er nog eens zo’n 300.000 mensen met een zeer groot risico op de ziekte, zonder dat zij dit zelf weten. Van de mensen met COPD heeft in 2008 42% een betaalde baan, terwijl van de beroepsbevolking 71% werkt, zo blijkt uit de Astma-/COPD-monitor van het NIVEL die is uitgevoerd met subsidie van het Astma Fonds. Een meerderheid van de mensen met COPD tot 65 jaar heeft dus geen betaald werk (58%). Het overgrote deel (79%) heeft in het verleden echter wel werk gehad. Voor 70% waren gezondheidsproblemen de belangrijkste reden om met werken te stoppen. Bijna alle werkende mensen met COPD geven aan problemen op het werk te hebben door hun mindere gezondheid. COPD is op dit moment de vijfde oorzaak van verzuim onder de Nederlandse werkzame bevolking. Bijna de helft van de mensen met COPD zonder werk is arbeidsongeschikt verklaard, van wie 80% volledig arbeidsongeschikt. Mensen met COPD willen graag werken, ook als ze nu geen betaalde baan hebben. 40% van alle werkloze mensen met COPD in de leeftijd tot 65 jaar vindt het jammer geen werk (meer) te hebben. Deelname aan het arbeidsproces is één van de belangrijkste manieren om betrokken te blijven bij het maatschappelijke leven. NIVEL-onderzoeker Monique Heijmans: "Omdat COPD progressief verloopt moet je bij mensen met COPD dus extra alert zijn op klachten die het werken kunnen bemoeilijken om uitval te voorkomen."
COPD is een ernstige longziekte, waarbij ademen steeds moeilijker wordt. De schade aan de longen is onherstelbaar en de longen gaan steeds verder achteruit. De trap oplopen voelt als het beklimmen van een berg. Dagelijkse dingen zoals aankleden of douchen kosten steeds meer inspanning. Mensen met COPD kunnen uiteindelijk afhankelijk worden van extra zuurstof en aan hun ziekte overlijden. Mensen van 40 jaar en ouder, die regelmatig hoesten en benauwd zijn behoren tot de risicogroep, vooral als zij roken of jarenlang hebben (mee)gerookt. “COPD moet je zo vroeg mogelijk opsporen”, stelt ook Astma Fonds directeur Michael Rutgers. “Mensen gaan nu vaak te laat naar de huisarts, omdat ze langzaam wennen aan hun klachten.”