Publicatie

Publicatie datum

CQ-index Hartfalen: meetinstrumentontwikkeling. Ervaringen met de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van mensen met chronisch hartfalen.

Oosterhuis, T., Triemstra, M., Rademakers, J. CQ-index Hartfalen: meetinstrumentontwikkeling. Ervaringen met de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van mensen met chronisch hartfalen. Utrecht: NIVEL, 2010. 135 p.
Download de PDF
In dit rapport wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van een nieuw meetinstrument dat de kwaliteit van zorg bij chronisch hartfalen vanuit het perspectief van patiënten meet: de CQ-index Hartfalen.
Dit onderzoek biedt inzicht in de psychometrische eigenschappen en de toepasbaarheid van de CQ-index Hartfalen. Met de projectgroep is overeenstemming bereikt over het aanpassen van het instrument.