Publicatie

Publicatie datum

CQ-Index Hulp bij het Huishouden: meetinstrumentontwikkeling. Kwaliteit van de hulp bij het huishouden vanuit het perspectief van cliënten. De ontwikkeling van het instrument, de psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen.

Peeters, J.M., Rademakers, J. CQ-Index Hulp bij het Huishouden: meetinstrumentontwikkeling. Kwaliteit van de hulp bij het huishouden vanuit het perspectief van cliënten. De ontwikkeling van het instrument, de psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen. Utrecht: NIVEL, 2009. 139 p.
Download de PDF
De ervaringen van cliënten met de huishoudelijke hulp zijn over het algemeen goed. De meeste huishoudelijke hulpen maken goed schoon, zijn hulpvaardig en beleefd, en respecteren de privacy. Maar afspraken met de zorgorganisatie over het beheer van de sleutel en de inspraak over wie de hulp geeft, kunnen beter. Cliënten waarderen de huishoudelijke hulp gemiddeld met een 8,3, maar er zijn er ook die de zorgaanbieder een onvoldoende geven. Tien procent van de cliënten zou de thuiszorgorganisatie waarschijnlijk of beslist niet aanbevelen bij vrienden of familie. De ervaringen van de respondenten werden gezamenlijk bekeken om een beeld te schetsen van de algemeen ervaren kwaliteit van de geleverde hulp bij het huishouden. Dit blijkt uit de CQ-index Hulp bij het Huishouden die is ontwikkeld door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) met subsidie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het ministerie van VWS. Voor verbetering vatbaar vinden cliënten praktische afspraken, zoals hoe de zorgaanbieder omgaat met de voordeursleutel. Cliënten willen ook graag meebeslissen van welke persoon zij hulp bij het huishouden krijgen. En ze willen dat er in overleg schriftelijke werkafspraken worden gemaakt. Het meest tevreden zijn ze over de beleefdheid van de huishoudelijke hulp, dat deze zich niet ongevraagd bemoeit met privézaken en hulpvaardig is. Bijvoorbeeld dat hij of zij iets extra’s doet. Met een CQ-index is de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van patiënten of cliënten op een gestandaardiseerde manier in kaart te brengen. Op allerlei terreinen binnen de gezondheidszorg worden momenteel CQ-index vragenlijsten ontwikkeld. Want kwaliteit van zorg betekent niet alleen dat de zorg voldoet aan regels en richtlijnen van de overheid of de beroepsgroepen, maar ook dat rekening wordt gehouden met de wensen en verwachtingen van patiënten, cliënten of hun vertegenwoordigers. De systematiek van de CQ-index is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC, met subsidie van Agis, de Stichting Miletus (een samenwerkingsverband van verzekeraars) en ZonMw. De CQ-index Hulp bij het Huishouden is een valide, betrouwbaar en bruikbaar meetinstrument om de kwaliteit van de hulp bij het huishouden te meten vanuit de beleving van de cliënt. Het gaat bij dit CQI-onderzoek dus niet zozeer om het meten van de tevredenheid, maar om wat cliënten belangrijk vinden en wat hun ervaringen zijn met de hulp. Bij het uittesten van de vragenlijst is ook gevraagd naar wat ze graag veranderd zouden zien. De CQ-index is vervolgens ook te gebruiken om veranderingen in de tijd te volgen. Daarnaast kan het management van thuiszorgorganisaties en schoonmaakbedrijven de vragenlijst gebruiken om de service aan te passen aan de wensen en behoeften van hun cliënten. De vragenlijst is ontwikkeld met de medewerking van ruim 2000 cliënten van 22 thuiszorgorganisaties die zich daarvoor zelf hadden aangemeld. Doordat deze organisaties mogelijk extra enthousiast bezig zijn met de kwaliteit van hun diensten, kan het beeld dat uit deze CQ-index naar voren komt iets te rooskleurig zijn.