Publicatie

Publicatie datum

CQ-index Planbare Ambulancezorg: ontwikkeling van een meetinstrument.

Rozeboom, A., Krol, M., Bos, N., Plass, A.M. CQ-index Planbare Ambulancezorg: ontwikkeling van een meetinstrument. Utrecht: NIVEL, 2015. 114 p.
Download de PDF
Patiënten zijn tevreden over het vervoer op afspraak met de ambulance. Ze zijn bijzonder positief over de persoonlijke aandacht, professionaliteit en rust van het ambulancepersoneel. Alleen in de uitleg van wat patiënten ervan kunnen verwachten is verbetering mogelijk, zo blijkt uit het onderzoek met de nieuwe CQ-index vragenlijst Planbare Ambulancezorg.

Bij ambulancezorg denken veel mensen direct aan eerste hulp en spoedeisend vervoer naar het ziekenhuis. Maar bij drie op de tien patiënten die met de ambulance worden vervoerd, gaat het om besteld vervoer – ook wel ‘planbare ambulancezorg’ genoemd – zoals vervoer van patiënten op afspraak tussen hun woonadres en een zorginstelling, voor diagnostiek, therapie of een opname.

Interviews
Ambulancezorg Nederland (AZN) wilde graag weten welke ervaringen patiënten hebben met gepland ambulancevervoer. Daarom is het NIVEL gevraagd een patiëntenvragenlijst te ontwikkelen: de CQ-index Planbare Ambulancezorg. Hiervoor zijn interviews gehouden met cliënten van twee regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s): Utrecht en IJsselland. Na een uitgebreide test van de vragenlijst is deze voorgelegd aan een groter aantal cliënten uit deze twee regio’s.

Positieve ervaringen
De vragenlijst is ingevuld door 330 cliënten. Zij bleken erg positief over het geplande ambulancevervoer. Vooral over de persoonlijke aandacht, professionaliteit en rust van het ambulancepersoneel. Het ambulancepersoneel kreeg gemiddeld een 8,9. Slechts op een paar punten bleek ruimte voor het ambulancepersoneel om de zorg te verbeteren: bijvoorbeeld door beter te vertellen wat er bij aankomst van de ambulance gaat gebeuren en door meer uitleg te geven.

CQ-index
Een CQ-index is een gestandaardiseerde vragenlijst om de ervaringen van patiënten en consumenten met de zorg en de zorgverzekeraar te meten en zo de kwaliteit daarvan te bepalen vanuit het perspectief van patiënten. De systematiek bestaat uit een familie van vragenlijsten met bijbehorende richtlijnen voor dataverzameling, data-analyse en het rapporteren van de resultaten. De vragenlijsten geven inzicht in wat patiënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn met de zorg.

Landelijk onderzoek
Met de CQ-index Planbare Ambulancezorg en de in 2014 vastgestelde CQ-index Spoedeisende Ambulancezorg[hyperlink naar kortje 2014] wil Ambulancezorg Nederland graag periodiek landelijke metingen uit (laten) voeren bij alle aangesloten regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s). Dit om de kwaliteit van de ambulancezorg te onderzoeken en te verbeteren, en ook om extern verantwoording af te kunnen leggen. Landelijk onderzoek met de CQI Planbare Ambulancezorg zal ook duidelijk maken wat de ervaringen van cliënten van andere RAV’s zijn en in hoeverre deze verschillen tussen RAV’s. Dit geeft mogelijk nog meer aanknopingspunten voor het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten die vervoerd worden per ambulance.