Publicatie

Publicatie datum

CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis.

Koopman, L., Rademakers, J.J.D.J.M. CQ-index Reumatoïde Artritis: onderzoek naar het discriminerend vermogen: kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten met reumatoïde artritis. Utrecht: NIVEL, 2008. 80 p.
Download de PDF
Patiënten vinden de kwaliteit van de reumazorg goed en de verschillen in ervaren kwaliteit tussen ziekenhuizen zijn klein, zo blijkt uit onderzoek naar het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde artritis. De CQ-index Reumatoïde Artritis biedt een goede basis voor het meten van de kwaliteit van reumazorg vanuit het perspectief van patiënten. Deze CQ-index is in 2007 ontwikkeld. Nu is ook het discriminerend vermogen onderzocht: in hoeverre zijn met het instrument verschillen tussen zorginstellingen/ziekenhuizen vast te stellen?
Het discriminerend vermogen van de CQ-index Reumatoïde Artritis blijkt goed te zijn voor een aantal van de onderzochte kwaliteitsaspecten. De vragen over deze kwaliteitsaspecten zijn te gebruiken voor grootschalige onderzoeken tussen zorginstellingen, om verschillen in ervaren reumazorg te onderzoeken. Verder kunnen zorginstellingen de vragenlijst intern gebruiken om de kwaliteit van hun reumazorgverlening – zoals patiënten die ervaren – te inventariseren. En ze kunnen de reumazorg dan eventueel aanpassen aan de wensen en behoeften van patiënten.