Publicatie

Publicatie datum

De aantrekkelijkheid van de verpleegkundige en verzorgende beroepen 2011: cijfers en trends over de afgelopen 10 jaar.

Veer, A.J.E. de, Bloemendal, E., Spreeuwenberg, P., Francke, A.L. De aantrekkelijkheid van de verpleegkundige en verzorgende beroepen 2011: cijfers en trends over de afgelopen 10 jaar. Utrecht: NIVEL, 2012. 81 p.
Download de PDF
In dit rapport staat de vraag centraal hoe aantrekkelijk de zorgverleners in de verpleging en verzorging hun beroep vinden en wat daarin tussen 2001 en 2011 is veranderd. Tevens wordt ingegaan op de verschillende aspecten die van belang zijn voor het aantrekkelijker maken van de beroepsuitoefening.