Publicatie

Publicatie datum

De arbeidsmarkt opnieuw in kaart gebracht: Vierjaarlijks Nivel-onderzoek

Hansen, J., Batenburg, R., Kenens, R. De arbeidsmarkt opnieuw in kaart gebracht: Vierjaarlijks Nivel-onderzoek Ergotherapie Magazine: 2018(5), p. 20-25.
Download de PDF
Dit artikel laat zien hoe de omvang, samenstelling en geografische spreiding van de beroepsgroep ergotherapeuten
er in Nederland begin 2018 voor staat. Net als in eerdere jaren heeft het Nivel in opdracht van Ergotherapie
Nederland een online vragenlijst uitgezet onder alle ergotherapeuten in Nederland