Publicatie

Publicatie datum

De cliënt centraal, maar hoe? Samenwerking van zorgmedewerkers, de cliënt en diens naasten in de ouderenzorg.

Koopmans, L., Damen, N., Wagner, C. De cliënt centraal, maar hoe? Samenwerking van zorgmedewerkers, de cliënt en diens naasten in de ouderenzorg. www.nivel.nl: NIVEL, 2015.
Download de PDF
Zorgmedewerkers stellen de cliënt centraal, maar de daadwerkelijke uitvoering hiervan in de praktijk is nog lastig. Medewerkers weten niet altijd hoe zij wensen en ideeën van cliënten om kunnen zetten in activiteiten tijdens hun dagelijkse werk, hoe ze de cliënt en diens naasten meer kunnen betrekken bij de zorg, en vinden het lastig om in gesprek te gaan over zaken die niet goed zijn gegaan. Om samenwerking tussen zorgmedewerkers, de cliënt en diens naasten te stimuleren, kan men competenties van medewerkers op het gebied van samenwerking en interactie met de cliënt en diens naasten trainen, zijn er handvatten nodig voor hoe zij wensen en ideeën van de cliënt om kunnen zetten in de dagelijkse praktijk, en hoe zij cliënten en hun naasten meer kunnen betrekken bij de zorg.