Publicatie

Publicatie datum

De dikke dokter en de dikke patiënt: mag een arts ook zondigen?

Wendel, S., Bes, R.E., Jong, J.D. de, Schellevis, F.G., Friele, R.D. De dikke dokter en de dikke patiënt: mag een arts ook zondigen? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2010, 154(A2897)
Doel: Onderzoeken hoe patiënten een dokter met een ongezonde leefstijl beoordelen en of deze beoordeling afhankelijk is van de leefstijl van de patiënt zelf (gezond of ongezond). Opzet: Descriptief vragenlijstonderzoek. Methode: Een onlinevragenlijst werd verstuurd naar 1000 leden van een panel. Zij kregen een aantal stellingen voorgelegd om hun vertrouwen in een dokter die rookt, drinkt of overgewicht heeft te meten en om te meten of ze advies van dergelijke dokters zouden opvolgen. Deze stellingen werden op een 5-punts-likertschaal gemeten (1 = helemaal niet mee eens; 2 = niet mee eens; 3 = noch mee eens, noch mee oneens; 4 = mee eens; 5 = helemaal mee eens). Resultaten: De respondenten vonden het heel belangrijk dat dokters het goede voorbeeld geven. Het viel op dat ongeveer twee derde het advies zou opvolgen van een dokter die zelf niet het goede voorbeeld geeft. Een dokter die rookt, drinkt of overgewicht heeft, werd meer vertrouwd door respondenten die zelf rookten, dronken of overgewicht hadden dan door respondenten die dat niet deden of hadden. Ongeveer hetzelfde gold voor het opvolgen van advies van een dokter: respondenten die zelf dronken of overgewicht hadden, zeiden vaker dat zij het advies op zouden volgen van een dokter die zelf drinkt of overgewicht heeft, dan respondenten die niet dronken of geen overgewicht hadden. Wij vonden geen significant verschil tussen rokende en niet rokende respondenten met betrekking tot het opvolgen van advies van een rokende dokter. Conclusie: Respondenten vonden het belangrijk dat de dokter het goede voorbeeld geeft. Toch gaf een meerderheid van hen aan dat zij het advies van een dokter die zelf níet het goede voorbeeld geeft, op zouden volgen. Respondenten die dezelfde ongezonde leefstijl hadden als hun dokter, zeiden wel vaker zijn of haar advies op te zullen volgen dan respondenten die niet die ongezonde leefstijl hadden. (aut.ref.)
Gegevensverzameling