Afgesloten
2012

Onderzoek met het Verzekerdenpanel, 2009-2012

In het nieuwe Nederlandse zorgstelsel hebben zorgverzekeraars behoefte aan inzicht in de wensen en verwachtingen van hun klanten ten aanzien van verzekeringsproducten en in de ervaringen van verzekerden met de geboden dienstverlening.

Doel is om te onderzoeken in hoeverre de assumpties over keuze voor een zorgverzekering en zorgverzekeraar theoretisch en empirisch onderbouwd zijn en ook om inzicht te krijgen in meningen en ervaringen van verzekerden met betrekking tot de gezondheidszorg en dienstverlening van hun zorgverzekeraar.

Het Verzekerdenpanel is een zogeheten Access Panel waarin ruim 11.500 verzekerden zitten. Op basis van een vragenlijst, die alle leden hebben ingevuld, kunnen uit het panel gerichte steekproeven getrokken worden voor metingen.

Het panel zal informatie opleveren over het functioneren van de verzekeringsmarkt, de overwegingen van verzekerden om al dan niet van verzekeraar of pakket te wisselen en de ervaringen van verzekerden met de service van UVIT, de ingekochte zorg etc.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorgverzekeraar UVIT (Unive, VGZ, IZA, Trias)
Projectpartners
Zorgverzekeraar UVIT (Unive, VGZ, IZA, Trias)