Publicatie

Publicatie datum

De emotionele conjunctuur van de crisis.

Dückers, M. De emotionele conjunctuur van de crisis. Veiligheid: 2021, 84, p. 19
Download de PDF
Helaas is het Nederland niet gelukt om zich te onttrekken aan de wereldwijde coronacrisis. Het
afgelopen jaar zijn we dagelijks geconfronteerd met maatregelen om de besmetting in te dammen –
en met discussies over de (on)zin van diezelfde maatregelen. Voorstanders van interventie
benadrukken dat de acute zorg zonder ingrijpen overbelast raakt. Aan de andere kant zien we
tegenstanders van maatregelen, met uiteenlopende argumentatie. Volgens sommigen is ingrijpen
niet nodig omdat het virus niet bestaat of omdat het risico van het virus acceptabel is. Het middel is
bovendien erger dan de kwaal.

Wat niet helpt is dat in beide gevallen de onderbouwing betwistbaar is. Dat kan ook niet anders.
Geen partij beschikt over ondubbelzinnige zekerheden. Iedere toekomstvoorspelling is gebaseerd op
minder of meer onzekere aannames. In het beste geval zijn het educated guesses, waarbij de
onzekerheid toeneemt met ieder punt verderop in de tijd waarop de voorspelling durft te zinspelen.
Tegelijkertijd zien we hoe standpunten van voor- en tegenstanders verharden en wegtrekken van het
genuanceerde midden waar geen praatprogramma in geïnteresseerd lijkt. Hoe breng je dat ooit bij
elkaar in een breed gedragen maatregelenpakket?