Publicatie

Publicatie datum

De evaluatie van de Achmea PraktijkStatus. Deel 2: de beleidstheorie achter en wetenschappelijke evidentie voor een feedbackinstrument voor huisartsen.

Bouwhuis, S., Jong, J.D. de. De evaluatie van de Achmea PraktijkStatus. Deel 2: de beleidstheorie achter en wetenschappelijke evidentie voor een feedbackinstrument voor huisartsen. www.nivel.nl: NIVEL, 2015. 49 p.
Download de PDF
Sinds 2010 geeft Achmea huisartsen inzicht in het zorggebruik van hun patiënten via de Achmea PraktijkStatus (Achmea PraktijkStatus). Het NIVEL heeft de Achmea PraktijkStatus in opdracht van Achmea geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie zijn in verschillende deelrapporten beschreven. In dit deelrapport wordt de beleidstheorie achter de APS gereconstrueerd. Een beleidstheorie is het geheel van veronderstellingen dat ten grondslag ligt aan beleid. Ook wordt in dit rapport onderzocht of er wetenschappelijke evidentie is voor de beleidstheorie achter de APS. Als deze evidentie er niet is kan dit een verklaring zijn voor het eventuele uitblijven van effecten die door Achmea verwacht worden op vertrouwen en kosten en kwaliteit.