Afgesloten
2015

Evaluatie Achmea Praktijkstatus, 2011-2015

Duur: jul 2011 - jun 2015

Achtergrond
Doel van feedback is over het algemeen om de ontvanger zich bewust(er) te laten worden over de uitkomsten van zijn of haar handelen. Bij de zorg gaat het om kwaliteit, volume en kosten. Het verstrekken van feedback kan ook een middel zijn om de relatie tussen zender en ontvanger van de feedback te versterken.

Doel
In dit onderzoek gaan we na in hoeverre bij de feedback die aan huisartsen wordt verstrekt door zorgverzekeraar Achmea deze effecten optreden.

Onderzoeksvraag
Wat is zijn de effecten van het geven van feedback aan huisartsen door een zorgverzekeraar op de het vertrouwen in die zorgverzekeraar, de kwaliteit, toegankelijkheid en kosten van zorg?

Methode
Het onderzoek bestaat uit een proces en effectevaluatie. Er wordt gebruikgemaakt van vragenlijsten en declaratiegegevens.

Resultaten
In het eerste jaar worden instrumenten ontwikkeld. Resultaten komen in volgende jaren beschikbaar.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorgverzekeraar Achmea