Publicatie

Publicatie datum

De evaluatie van de Achmea PraktijkStatus. Deel 3: de in- en uitvoering van een feedbackinstrument voor huisartsen.

Bouwhuis, S., Jong, J.D. de. De evaluatie van de Achmea PraktijkStatus. Deel 3: de in- en uitvoering van een feedbackinstrument voor huisartsen. www.nivel.nl: NIVEL, 2015. 53 p.
Download de PDF
In dit deelrapport wordt de in- en uitvoering van de APS besproken. Als de in- en uitvoering van de APS afwijkt van de intenties van Achmea en van wat er in de wetenschappelijke literatuur bekend is over de werking van feedback, dan kan dit ertoe leiden dat verwachte effecten niet optreden

Sinds 2010 geeft Achmea huisartsen inzicht in het zorggebruik van hun patiënten via de Achmea PraktijkStatus (Achmea PraktijkStatus). Het NIVEL heeft de Achmea PraktijkStatus in opdracht van Achmea geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie zijn in verschillende deelrapporten beschreven.