Publicatie

Publicatie datum

De evaluatie van de Achmea PraktijkStatus. Deel 4: Wat is het effect van feedback op de kosten van zorg?

Bouwhuis, S., Dijk, C. van, Jong, J.D. de. De evaluatie van de Achmea PraktijkStatus. Deel 4: Wat is het effect van feedback op de kosten van zorg? www.nivel.nl: NIVEL, 2015. 75 p.
Download de PDF
In dit deelrapport worden de effecten van de APS op kosten van zorggebruik gepresenteerd. Het doel is om een overzicht te geven van de effecten van de Achmea PraktijkStatus en om een verklaring te geven voor de gevonden effecten. In dit rapport wordt de verandering in zorgkosten niet uitgedrukt in een bedrag. Dit was niet mogelijk omdat er in dit onderzoek gebruik is gemaakt van veel verschillende analysetechnieken met soms uiteenlopende resultaten. Op basis hiervan kon geen bedrag worden berekend.

Sinds 2010 geeft Achmea huisartsen inzicht in het zorggebruik van hun patiënten via de Achmea PraktijkStatus (Achmea PraktijkStatus). Het NIVEL heeft de Achmea PraktijkStatus in opdracht van Achmea geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie zijn in verschillende deelrapporten beschreven.