Publicatie

Publicatie datum

De Evaluatie van de Achmea PraktijkStatus. Deel 5: Eindrapport.

Bouwhuis, S., Jong, J.D. de. De Evaluatie van de Achmea PraktijkStatus. Deel 5: Eindrapport. www.nivel.nl: NIVEL, 2015. 46 p.
Download de PDF
Dit rapport is het eindrapport, waarin de resultaten van de deelrapporten gecombineerd worden. In dit rapport geven we een overzicht van de effecten van de Achmea PraktijkStatus en een verklaring voor de gevonden effecten. Het evaluatieonderzoek is met behulp van verschillende methoden uitgevoerd, waaronder een literatuuronderzoek, een analyse van documenten van Achmea over de APS, een vragenlijst onder huisartsen, observaties, interviews met huisartsen en relatiemanagers van Achmea en een analyse van declaratiegegevens

Sinds 2010 geeft Achmea huisartsen inzicht in het zorggebruik van hun patiënten via de Achmea PraktijkStatus (APS). Het NIVEL heeft de Achmea PraktijkStatus in opdracht van Achmea geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie zijn in verschillende deelrapporten beschreven.