Publicatie

Publicatie datum

De kwaliteit van de elektronische verslaglegging door huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen: eindrapport.

Bij, S. van der, Biermans, M., Levelink, H., Verheij, R. De kwaliteit van de elektronische verslaglegging door huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen: eindrapport. Utrecht: NIVEL, 2015. 95 p.
Download de PDF
Vrijwel alle Nederlandse huisartsen hebben een elektronisch patiëntendossier. In de regio Nijmegen blijken huisartsen na toetsing van hun dossier met de EPD-scan, beter vast te leggen wanneer patiënten een slechte nierfunctie hebben. Hierdoor wordt het elektronische patiëntendossier een betere bron van informatie als een patiënt zich bijvoorbeeld meldt bij een huisartsenpost.

Met de door het NIVEL, NHG en MIMS ontwikkelde EPD-scan is de kwaliteit van de registratie in het elektronisch patiëntendossier van een huisartsenpraktijk vast te stellen. Eerder onderzoek heeft laten zien dat feedback over kwaliteit van registreren, door middel van de EPD-scan, leidt tot verbeteringen in de kwaliteit van elektronische patiëntendossiers. De scan is inmiddels in verschillende regio’s toegepast, en nu uitgebreid met indicatoren voor de registratie van de resultaten van diagnostische tests.

Nierinsufficiëntie
In een eerste meting bleken afwijkende nierfunctiemetingen niet direct te resulteren in de elektronische registratie van een diagnose nierinsufficiëntie bij de tachtig huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen die deelnamen aan het onderzoek. De huisartsen pakten de handschoen op en in een tweede meting was dit sterk verbeterd. Een derde had juist extra werk gemaakt van het noteren van dit soort labuitslagen en de bijbehorende diagnose.

Betere registratie
NIVEL-programmaleider Robert Verheij: “Veel huisartsen zijn naar aanleiding van hun scores op de eerste EPD-scan hun dossiers beter gaan bijhouden, en ze noteren nu vaker de diagnose nierinsufficiëntie op basis van labuitslagen. Een vergelijking met een steekproef uit NIVEL Zorgregistraties leert dat in andere huisartsenpraktijken in het land een afwijkende uitslag op een nierfunctiemeting lang niet altijd zijn weerslag vindt in een diagnose nierfalen in het elektronisch patiënten dossier. Daar is dus nog winst te behalen.”

Onderzoek
In een periode van twee jaar hebben tachtig huisartspraktijken twee keer hun dossiers laten doorlichten met een EPD-scan. Na de eerste meting kregen de huisartsen de gelegenheid om een cursus te volgen en hun dossiers op orde te krijgen. Bij de tweede meting twee jaar later bleken de huisartsen een flinke verbeterslag te hebben gemaakt. Wel blijven er aanzienlijke verschillen bestaan tussen huisartsenpraktijken, die voor een deel zijn terug te voeren op de verschillende softwarepakketten die de praktijken gebruiken.

NIVEL Zorgregistraties
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn maakt gebruik van gegevens die routinematig in de zorg worden verzameld bij verschillende eerstelijnsdisciplines. Onder meer bij ruim 500 huisartspraktijken (aantal deelnemers begin 2015) met ruim anderhalf miljoen ingeschreven patiënten.