Afgesloten
2013

EPD-scan regio Nijmegen: de kwaliteit van dossiervoering van huisartsenpraktijken, 2012-2013

Duur: mei 2012 - dec 2013

Achtergrond
In 2007 is de EPD-scan als instrument voor het meten van de kwaliteit van registreren in het huisartseninformatiesysteem ontwikkeld. De CiHN organisatie wil het voor de huisartsenpraktijken in de regio mogelijk maken de kwaliteit van registreren te onderzoeken en waar nodig te verbeteren.

Onderzoeksvragen
1. Wat is de kwaliteit van de registratie van patiëntgegevens in het EPD van huisartspraktijken in de regio Nijmegen?
2. Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van de registratie (het volgen van een cursus ‘Registreren volgens de ADEPD-richtlijn’ en/of andere inspanningen om de registratie te verbeteren)?
3. Welke indicatoren kunnen worden geïdentificeerd voor het adequaat registreren van meetwaardes?

Methode
Uitvoeren van EPD-scans zoals ontwikkeld door NIVEL, IQ healthcare en NHG.

Resultaten
Resultaten op praktijkniveau over de kwaliteit van de dossiervoering.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CiHN)
Projectpartners
UMC St Radboud, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde