Publicatie

Publicatie datum

De kwetsbaarheidsparadox: méér trauma-gerelateerde klachten in voor- en tegenspoed.

Dückers, M. De kwetsbaarheidsparadox: méér trauma-gerelateerde klachten in voor- en tegenspoed. Cogiscope: 2016, 12(3), p. 22-27.
Lees online
Recent is voor het eerst een vergelijking gemaakt van de prevalentie van post-traumatische stressstoornis tussen 24 landen. Zoals verwacht verklaarde de mate van blootstelling aan schokkende gebeurtenissen in combinatie met sociaaleconomische landkenmerken de onderlinge verschillen voor het belangrijkste deel. De paradoxale bevinding is echter dat trauma-gerelateerde klachten vaker voorkomen in, sociaaleconomisch gezien, minder kwetsbare landen zoals Nederland, Canada en Australië. Als mensen daar een hogere blootstelling ervaren, rapporteren ze vaker klachten. Dit intrigerende gegeven werpt vele kritische vragen op. (aut. ref.)