Publicatie

Publicatie datum

De luchtvaart als voorbeeld voor een veiliger zorg: de potentie van Team Resource Management-training.

Noord, I. van, Kemper, P., Wagner, C., Bruijne, M. de. De luchtvaart als voorbeeld voor een veiliger zorg: de potentie van Team Resource Management-training. Linnaeus Medisch Journaal: 2011, 19(4), p. 146-151.
Download de PDF
In de luchtvaart maakt men gebruik van een systematische benadering om vluchten veilig te maken en te houden. Een manier om bedreigingen voor het functioneren van individu én team te ondervangen, is door middel van goede samenwerking en juist gebruik van niet-technische vaardigheden. Onder niet-technische vaardigheden kan in deze context gedacht worden aan communicatie, samenwerking, besluitvorming en leiderschap. Een goed functionerend team blijkt namelijk een uitstekende barrière te vormen tegen bedreigingen die de persoon, het team, en de patiëntveiligheid kunnen beïnvloeden. Voor het versterken van deze niet-technische vaardigheden worden Crew Resource Management (CRM)-trainingen gegeven. In de zorg spreekt men ook wel van Team Resource Management (TRM).

Het valt niet met zekerheid te zeggen of CRM-training de luchtvaart echt veiliger heeft gemaakt. Daarvoor
treden ongelukken te weinig op en zijn tegelijkertijd teveel andere interventies gepleegd. Toch beveelt het
prestigieuze Institute of Medicine aan om CRM-training in de zorg te implementeren.Tot nu toe lijken de resultaten veelbelovend zoals blijkt uit een systematisch literatuuronderzoek van Rabøl en collega’s.
Ook in Nederland groeit de populariteit van teamtrainingen gebaseerd op CRM, met name in de ‘acute as’
van het ziekenhuis, zoals de spoedeisende hulp (SEH), de intensive care en de OK. Op deze afdelingen is het
risico van fouten maken groot door het werken onder tijdsdruk in wisselende situaties en in steeds andere
teams.

In dit artikel beschrijven wij resultaten van de eerste Nederlandse evaluatie van een CRM-training op de SEH.
Wij analyseren het oordeel van de deelnemers over de inhoud, organisatie en didactische methodieken direct na
de training. Tevens beschrijven we in hoeverre deelnemers veranderingen ervaren 4,5 maand na de training.