Publicatie

Publicatie datum

De medisch specialist en correct registreren: een onderzoek naar de beleving van medisch specialisten.

Schoten, S. van, Wagner, C., Wallenburg, I., Bal, R., Erp, J. van. De medisch specialist en correct registreren: een onderzoek naar de beleving van medisch specialisten. Utrecht: NIVEL, 2016. 64 p.
Download de PDF
Dit rapport beschrijft de beleving van medisch specialisten omtrent registreren.

Kernpunten:
- Bij het thema correct registreren spelen vier thema’s een centrale rol: het proces van registreren, ervaren prikkels en dilemma’s, de rol van de zorgadministratie, en het aanpassen van patiëntenzorg aan declaratieregels.
- In veel gevallen is het registreren routine geworden, maar er zijn sommige situaties die het registreren complex maken en veel vragen oproepen.
- Medisch specialisten zien registreren als hun taak en vinden correct registreren belangrijk, maar als zij voor hun gevoel moeten kiezen, gaat de zorg voor de patiënt voor en legitimeert dat voor hen het afwijken van declaratieregels.
- Er komen situaties voor, zoals de productiebenchmark, waarin sommige medisch specialisten een productieprikkel ervaren.
- In het algemeen hebben medisch specialisten het gevoel dat onder-registratie een groter probleem is dan over-registratie.
- De ondersteuning en scholing in ziekenhuizen kan beter, en medisch specialisten zien meerwaarde in personen die zich tot in detail in het correct registreren specialiseren. DBC-consulenten zijn aan het professionaliseren, maar de situatie in ziekenhuizen verschilt sterk.
- Voor de toekomst is het van belang dat de ervaren knelpunten zo veel mogelijk worden opgelost. Hierin hebben alle partijen een rol: de medisch specialisten zelf, de ziekenhuisorganisatie en de NZa.