Nieuws
25-11-2016

Hoe denken medisch specialisten over correct registreren?

De overgrote meerderheid van medisch specialisten in ziekenhuizen vindt correct registreren van zorgproducten belangrijk, maar als zij in complexe situaties voor hun gevoel moeten kiezen tussen registratieregels en de zorg voor patiënten, gaat de patiënt voor. In veel gevallen is registreren routine geworden, men voelt zich ervoor verantwoordelijk, maar het correct toepassen van de registratieregels is in sommige situaties lastig. Medisch specialisten, ziekenhuizen en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kunnen in dialoog het registreren van zorg voor deze specifieke situaties simpeler maken.

Correct registreren is belangrijk
88% van de medisch specialisten vindt correct registreren van zorgproducten (zeer) belangrijk en 80% voelt zich hiervoor verantwoordelijk.
Voor medisch specialisten is echter niet altijd duidelijk welke registratiecodes de correcte zijn; een meerderheid twijfelt regelmatig, bijvoorbeeld bij patiënten met meerdere aandoeningen, meerdere behandelingen die tegelijkertijd nodig zijn, en als belangrijke diagnostische onderzoeken niet passen binnen de declaratiecodes. In deze situaties vindt een deel van de medisch specialisten dat het aanvaardbaar is om van de registratieregels af te wijken. Als zich dilemma’s voordoen, staat voor medisch specialisten de patiëntveiligheid, patiëntgerichte zorg en zorgkwaliteit voorop.

Ondersteuning in de praktijk
Medisch specialisten ontvangen wisselende ondersteuning vanuit het ziekenhuis bij het registreren. Deze ondersteuning komt bijvoorbeeld van de zorgadministratie, medisch secretaresses, ICT systemen, DBC‐consulenten of de beroepsvereniging. 84% geeft aan dat er zelden een training wordt georganiseerd over geldende registratieregels. Zij beoordelen de ondersteuning als matig. Ziekenhuizen zijn wel bezig om de registratieprocessen te verbeteren.

Aanbevelingen
Naast specifieke aanbevelingen, zijn er drie algemene aanbevelingen te geven:

  • Bevorder het wederzijds vertrouwen door een open dialoog tussen de NZa en medisch specialisten.
  • Maak het systeem van registreren minder complex
  • Biedt gerichte ondersteuning aan medisch specialisten bij het registreren in ziekenhuizen.

 

Over het onderzoek
Aan het onderzoek hebben 690 medisch specialisten uit 42 ziekenhuizen deelgenomen. Voorafgaand aan het vragenlijstonderzoek zijn 17 interviews gehouden waarmee de meest belangrijke vraagstukken voor het thema ‘correct registreren’ zijn geïdentificeerd.
Het onderzoek is op verzoek van de NZa uitgevoerd door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), het iBMG (instituut voor Beleid en Management van de Gezondheidszorg) en de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie/Universiteit Utrecht.

Meer informatie:
Prof. dr. C. Wagner, NIVEL (030‐2729665);
Dr. Joep Beckers, NZa (030‐2968111)

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

E-mailadres
U kunt zich op elk moment afmelden, via de link in de voettekst van onze e-mails. Meer over ons privacybeleid vindt u bij Privacyverklaring Nivel. Als marketingplatform gebruiken wij MailChimp. Wanneer u zich via 'Aanmelden' abonneert op onze nieuwsuitingen, erkent u dat uw informatie wordt overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Meer hierover vindt u bij Mailchimp's legal policies.