Publicatie

Publicatie datum

De ontwikkeling van kwaliteitssystemen in Nederlandse ziekenhuizen tussen 1995 en 2011.

Schoten, S.M. van, Groenewegen, P.P., Wagner, C. De ontwikkeling van kwaliteitssystemen in Nederlandse ziekenhuizen tussen 1995 en 2011. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2013, 91(8), p. 489-496.
Download de PDF
Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van kwaliteitssystemen in Nederlandse ziekenhuizen tussen 1995 en 2011. Door middel van longitudinaal vragenlijstonderzoek onder alle Nederlandse ziekenhuizen in 1995, 2000, 2005, 2007 en 2011 is de ontwikkeling van kwaliteitssystemen bepaald. In 1995 bevond 52% van de deelnemende ziekenhuizen zich nog in de voorbereidende fase van de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem terwijl in 2011 53% van de deelnemende ziekenhuizen in het bezit was van alle benodigde onderdelen voor een kwaliteitssysteem. In 2011 heeft 45% van de ziekenhuizen deze onderdelen ook weten te integreren tot een systeem voor continue kwaliteitsverbetering waarmee de hoogste fase van ontwikkeling van het kwaliteitssysteem is bereikt. Als de ontwikkeling van kwaliteitssystemen voor alle onderdelen van het kwaliteitssysteem apart wordt bekeken is te zien dat deze ontwikkeling niet voor elk onderdeel op dezelfde manier is verlopen. Ook blijkt dat kwaliteitssystemen van grotere ziekenhuizen zich in een hogere fase van ontwikkeling bevinden. Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op aanvullende verklaringen van de verschillen in ontwikkelingsfase tussen ziekenhuizen en de effecten van kwaliteitssystemen op de kwaliteit van zorg. (aut. ref.)