Publicatie

Publicatie datum

De psychosociale impact van de gaswinningsproblematiek op bewoners in 2021 en 2022: eindrapport Gronings Perpectief fase 3.

Dückers, M., Kanis, B., Molen, J. van der, Gerbecks, J., Boendermaker, M., Berends, S., Stroebe, K. De psychosociale impact van de gaswinningsproblematiek op bewoners in 2021 en 2022: eindrapport Gronings Perpectief fase 3. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2023. 126 p.
Download de PDF
Dit rapport beschrijft de resultaten van de derde fase van Gronings Perspectief, een onafhankelijk onderzoeksteam dat sinds 2016 metingen uitvoert om te volgen wat de gaswinningsproblematiek doet met de bewoners van de provincie Groningen. In dit rapport staan de jaren 2021 en 2022 centraal, met vijftig interviews met bewoners in 2021 en 2022 die inzicht geven in de impact en gevolgen van de versterkingsoperatie zoals zij die ervaren, hun zorgen en hoe zij tegen probleemoorzaken en oplossingen aankijken.