Afgesloten
2022

Gronings Perspectief fase 3: impact van de gaswinningsproblematiek op bewoners, 2021-2022

Duur: jan 2021 - dec 2022

Achtergrond
Gronings Perspectief doet sinds 2016 onafhankelijk onderzoek naar de psychosociale impact van de gaswinning op inwoners van alle gemeenten in de provincie Groningen. Het onderzoek wordt begeleid door een begeleidingscommissie met betrokkenen partijen uit het gaswinningsdossier die de koers en onafhankelijkheid van het onderzoek bewaken. In de eerste twee fasen van Gronings Perspectief (2016-2020) was Nationaal Coördinator Groningen opdrachtgever van het onderzoek.

Fase 3 van het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeksinstituut Nivel in samenwerking met het Sociaal Planbureau Groningen. Het team is volledig onafhankelijk in de uitvoering en de rapportage van het onderzoek.

Doel
Doel van het onderzoekis om concrete onderzoeksresultaten te geven die te vertalen zijn in beleid en maatregelen. Daarnaast is er in het onderzoek aandacht voor ontwikkelingen die de regio op de lange termijn een positieve impuls geven.

Onderzoeksvraag
Hoe ontwikkelen ervaren veiligheid, vertrouwen, gezondheid en toekomstperspectief van bewoners en gemeenschappen binnen en buiten het gaswinningsgebied? Wat maakt bewoners kwetsbaar voor de gaswinningsproblematiek? En welke aanknopingspunten zijn er om beleid/uitvoering te verbeteren? Deze vragen staan centraal binnen het onderzoek van Gronings Perspectief.

Methode
Het onderzoek wordt uitgevoerd met vragenlijsten, interviews en groepsgesprekken onder bewoners en professionals in de regio. Tijdens de derde fase van Gronings Perspectief worden twee keer per jaar panelmetingen uitgevoerd om ontwikkelingen over de tijd te meten. Specifiek wordt aandacht besteed aan de impact van het versterkingsprogramma.

Resultaten
De resultaten zullen worden beschreven in diverse rapportages. Deze zijn beschikbaar op www.groningsperspectief.nl.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Projectpartners
Rijksuniversiteit Groningen; Sociaal Planbureau