Publicatie

Publicatie datum

De rol van e-health in de organisatie van zorg op afstand in coronatijd: perspectieven van huisartsen, consumenten en patiënten.

Meurs, M., Keuper, J., Sankatsing, V., Batenburg, R., Tuyl, L. van. De rol van e-health in de organisatie van zorg op afstand in coronatijd: perspectieven van huisartsen, consumenten en patiënten. Utrecht: Nivel, 2020. 67 p.
Download de PDF
Dit onderzoek geeft inzicht in het gebruik van - en de ervaringen met - e-health-toepassingen in de huisartsenzorg gedurende de coronacrisis (april t/m september 2020). Met name het perspectief van de huisartsenpraktijk is van dichtbij bestudeerd. Zowel een herhaalde kwantitatieve meting van het gebruik van e-health is uitgevoerd in april en juli/augustus van dit jaar, als kwalitatieve interviews met huisartsen. Daarnaast zijn met behulp van een peiling in het Nivel Consumenten panel en het Nationaal panel chronisch zieken het gebruik en de ervaringen van patiënten met e-health in met name de huisartsenzorg in kaart gebracht. Tezamen geeft dit een beeld van de afgelopen periode, én de mogelijkheid om hieruit lessen te trekken voor de coronacrisis die zich op dit moment verder voort zet.
Gegevensverzameling