Publicatie

Publicatie datum

De Transparantiemonitor 2018. Gebruik van informatie over gezondheid: een vragenlijstonderzoek onder burgers.

Bos, N., Springvloet, L., Rolink, M., Jong, J. de, Friele, R., Boer, D. de. De Transparantiemonitor 2018. Gebruik van informatie over gezondheid: een vragenlijstonderzoek onder burgers. Utrecht: Nivel, 2019. 38 p.
Download de PDF
De publicatie maakt deel uit van de reeks publicaties binnen het eerste jaar (2018) van het meerjarige project De Transparantiemonitor (2018-2022).

Dit rapport beschrijft de resultaten van een vragenlijstonderzoek naar de informatiebehoefte van zorggebruikers. De onderzoeksvragen die in dit rapport beantwoord worden zijn:
 ‘Zoeken zorggebruikers informatie over gezondheid?’
 ‘Welke informatie zoeken zij?’
 ‘Waar zoeken zorggebruikers informatie over gezondheid?’
 ‘Hoe beoordelen zij deze informatie?’
 ‘Hoe wordt patiënteninformatie gebruikt als ondersteuning bij het consult?’

Overkoepelende project: De Transparantiemonitor 2018-2022
Dit onderzoek is gedaan binnen het onderzoeksproject De Transparantiemonitor 2018-2022. Dit meerjarige project van het Nivel houdt zich bezig met de vraag hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en wat dat oplevert. De verschillende onderzoeken die hiertoe worden, worden door het Nivel individueel gepubliceerd en – voorzien van een apart nieuwsbericht – op de Nivel-website geplaatst.