Publicatie

Publicatie datum

De Transparantiemonitor 2018. Medisch-specialistische richtlijnen: hoe dragen richtlijnen bij aan transparantie en de best passende zorg?

Springvloet, L., Bos, N., Jong, J. de, Friele, R., Boer, D. de. De Transparantiemonitor 2018. Medisch-specialistische richtlijnen: hoe dragen richtlijnen bij aan transparantie en de best passende zorg? Utrecht: Nivel, 2019. 27 p.
Download de PDF
De publicatie maakt deel uit van de reeks publicaties binnen het eerste jaar (2018) van het meerjarige project De Transparantiemonitor (2018-2022).

In dit rapport is met behulp van literatuur en interviews is in kaart gebracht hoe medisch-specialistische richtlijnen kunnen bijdragen aan transparantie en de best passende zorg.
Het openbaar maken van professionele richtlijnen en het ontwikkelen van begrijpelijke patiënteninformatie bevorderen het inzichtelijk maken van richtlijnen richting patiënten. Het aanbod aan vindbare en begrijpelijke medisch-specialistische patiënteninformatie via Thuisarts.nl is nog beperkt, maar wordt op korte termijn uitgebreid. Zowel patiënteninformatie via Thuisarts.nl als patiëntenparticipatie zijn tegenwoordig ingebed in de standaardprocedure van richtlijnontwikkeling. Daarmee is een voorwaarde geschapen voor patiëntgerichte richtlijnen en patiënteninformatie,
waarmee richtlijnen een prominentere plaats krijgen in de patient journey. Daarnaast kan patiënteninformatie bijdragen aan de implementatie en het draagvlak van een richtlijn. Een belangrijke voorwaarde om bij te kunnen dragen aan transparantie in de zorg en de best passende zorg, is dat zorggebruikers de informatie kunnen vinden en gebruiken in hun zorgproces. De resultaten hiervoor lijken in de positieve richting te wijzen, maar er is vooralsnog te weinig (systematische) informatie bekend om hier een conclusie over te kunnen trekken. Vervolgonderzoek is nodig om dit verder in kaart te brengen.

Overkoepelende project: De Transparantiemonitor 2018-2022
Dit onderzoek is gedaan binnen het onderzoeksproject De Transparantiemonitor 2018-2022. Dit meerjarige project van het Nivel houdt zich bezig met de vraag hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en wat dat oplevert. De verschillende onderzoeken die hiertoe worden, worden door het Nivel individueel gepubliceerd en – voorzien van een apart nieuwsbericht – op de Nivel-website geplaatst.