Publicatie

Publicatie datum

De Transparantiemonitor 2020/2021. PROMs: hoe dragen PROMs in de medisch-specialistische zorg bij aan transparantie en de best passende zorg voor patiënten?

Zagt, A., Bos, N., Springvloet, L., Friele, R., Jong, J. de, Boer, D. de. De Transparantiemonitor 2020/2021. PROMs: hoe dragen PROMs in de medisch-specialistische zorg bij aan transparantie en de best passende zorg voor patiënten? Utrecht: Nivel, 2021. 29 p.
Download de PDF
Dit rapport is onderdeel van de Transparantiemonitor waarin jaarlijks wordt onderzocht hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en hoe dat bijdraagt aan de best passende zorg voor patiënten. Aan de hand van deskresearch en interviews met sleutelfiguren werkzaam voor tien verschillende ziekenhuizen en klinieken, vijf koepelorganisaties, en Stichting Zorgladder is in kaart gebracht hoe de implementatie van PROMs verloopt in de medisch-specialistische zorg en op welke wijze PROMs bijdragen aan transparantie en de best passende zorg voor patiënten. PROMs zijn vragenlijsten waarin aan patiënten gevraagd wordt naar aspecten van gezondheid, zoals symptomen met betrekking tot functioneren in werk, sport of huishouden. Door een vragenlijst in te vullen kan een patiënt een oordeel geven over zijn ervaren gezondheid en ervaren kwaliteit van leven. PROMs kunnen dan ook bijdragen aan gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt door inzichtelijk te maken waar een patiënt staat en wat verschillende behandelopties in het verleden hebben opgeleverd in vergelijkbare situaties, en door wensen van een patiënt te bespreken.