Publicatie

Publicatie datum

Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking en ouderen: rapportage participatiemonitor 2011.

Meulenkamp, T., Hoek, L. van der, Cardol, M. Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking en ouderen: rapportage participatiemonitor 2011. Utrecht: NIVEL, 2011. 132 p.
Download de PDF
Dit rapport gaat over de participatie van ouderen en over de participatie van mensen met een beperking. Dit rapport richt zich op drie groepen; mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking en ouderen. Het rapport kan worden gelezen naar doelgroep en naar thema (verschillende participatiegebieden).