Publicatie

Publicatie datum

Deelrapport V: Effecten van de invoering van de Algemene Eigen-bijdrageregeling

Ros, C.C., Friele, R.D., Hutten, J.B.F., Groenewegen, P.P., Delnoij, D.M.J. Deelrapport V: Effecten van de invoering van de Algemene Eigen-bijdrageregeling In: J.B.F. Hutten, C.C. Ros, D.M.J. Delnoij (red.). Evaluatie 57
Rekeninghoudend met de beperkingen van het onderzoek, kan worden geconcludeerd dat de gegevens die in dit rapport gepresenteerd zijn geen aanwijzingen geven voor het optreden van bedoelde of onbedoelde effecten van de regeling. De invoering van de AEB-regeling heeft niet geleid tot een consumptievermindering bij ziekenfondsverzekerden, maar er zijn ook geen aanwijzingen voor inhaalconsumptie of achterstelling van bepaalde groepen patiënten. Het blijkt wel duidelijk dat de regeling tot veel onrust heeft geleid. Mensen weten nog steeds niet precies voor welke voorzieningen de regeling geldt en ook een jaar na de invoering zijn er nog steeds mensen die verwachten door de AEB-regeling in de toekomst niet meer de zorg te kunnen ontvangen die ze nodig hebben.